Tin Mới Nhất

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Sơ kết một năm thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI)

Thường trực Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI)

Sáng 27/11, Thường trực Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), đến dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các tổ chức đoàn thể tỉnh, đặc biệt có sự tham gia của lãnh đạo Sở Lao động – TB&XH và Bộ CHQS tỉnh, là 2 đơn vị được Hội CCB tỉnh thực hiện giám sát theo Quyết định 217 trong năm 2015.

Từ khi có chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy và Trung ương Hội CCB Việt Nam về thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận TQ và các đoàn thể CT-XH; quy định về việc Mặt trận TQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, Thường trực Hội CCB tỉnh đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai xây dựng kế hoạch và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, hướng dẫn cho cấp huyện triển khai tổ chức thực hiện, đồng thời thành lập, kiện toàn tổ giám sát cấp tỉnh, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giám sát, phản biện và công tác tuyên truyền cho cán bộ hội các cấp.

Kết quả: Hội CCB tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị được giám sát xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác giám sát đối với 2 đơn vị là Sở Lao động – TB&XH về thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chế độ lao động việc làm đối với CCB, cựu quân nhân theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ và Bộ CHQS tỉnh về thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia k/c chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 và công tác giải quyết các trường hợp tồn đọng về chính sách khen thưởng sau chiến tranh.

Theo đó, căn cứ kế hoạch triển khai, Hội CCB 10 huyện, thị, thành Hội đã lập kế hoạch và tiến hành giám sát 2 đơn vị cùng cấp là Phòng Lao động – TB&XH và Ban CHQS địa phương, trong đó có 6 huyện Hội giám sát 01 đơn vị, 3 huyện Hội giám sát 2 đơn vị và 1 huyện Hội (Bắc Bình) giám sát 3 đơn vị (giám sát Phòng Lao động – TB&XH, Ban CHQS, Bảo hiểm XH huyện).

Qua 1 năm triển khai thực hiện, các cấp hội trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu chỉ đạo; lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm các nội dung giám sát, phản biện xã hội gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và hướng vào những vấn đề đông đảo hội viên CCB, cựu quân nhân và nhân dân quan tâm. Qua đó, nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Đảng viên; đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB, cựu quân nhân và nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, đây là một nội dung mới được triển khai thực hiện nên ở từng khâu, từng đối tượng, thời gian nhận thức, cách làm chưa được thống nhất, công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện giữa các cấp, các ngành, chưa được chặt chẽ, đồng bộ. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội trong thời gian tới, hội nghị thảo luận, thống nhất tập trung phát huy vai trò các cấp hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, chi hội địa bàn thôn, khu phố thường xuyên nắm bắt tư tưởng, ý kiến phản hồi, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở; nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thống nhất nội dung, phương pháp thực hiện giám sát, phản biện xã hội ở các cấp; làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng nhân tố điển hình, xử lý khắc phục kịp thời hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Dự kiến năm 2016, Hội CCB tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát 2 đơn vị: Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ BHXH, BHYT, tổ chức trả lương hưu, trợ cấp đối với CCB theo khoản 5, điều 53 - Luật BHXH 2014 và Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh về việc nâng mức trần cho vay đối với hộ hội viên CCB nghèo đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2014 của Ngân hàng CSXH.

Nhân dịp này, hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh cho 2 tập thể, 1 cá nhân và biểu dương 4 tập thể có nhiều thành tích đóng góp triển khai thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị trong năm qua.

                                                                                                 Ban Tuyên giáo - CCB