Tin Mới Nhất

PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ TÂN HÀ QUA 2 NĂM NHÌN LẠI

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở Hội CCB xã  tân Hà trong 2 năm qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thực sự đi vào nề nếp và có bước phát triển cả về nội dung lẫn hình thức, qua đó khích lệ tinh thần để các hội viên hăng hái tham gia các phong trào do hội CCB các cấp phát động, là động lực thúc đẩy các phong trào hoạt động của hội CCB xã ngày càng đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian qua…