Tin Mới Nhất

Image

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH: GIÁM SÁT UBND HUYỆN HÀM THUẬN NAM

  • Xuân Sỹ
  • /
  • 30.5.2023 - 15:37

Sáng ngày 26/05/2023, Đoàn giám sát của Hội Cựu chiến binh tỉnh do đồng chí Phạm Văn Long - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc triển khai, thực hiện một số nội dung liên quan đến quyền lợi và chế độ chính sách của Cựu chiến binh tại UBND huyện Hàm Thuận Nam thực hiện Nghị định số 157/2016/NĐ-CP, ngày 14/11/2016 của Chính phủ