Tin Mới Nhất

Hội Cựu chiến binh huyện Đức Linh hoàn thành Đại hội Hội CCB cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027

Sau đại hội điểm xã Tân Hà vào ngày 03, 04 tháng 3, Hội Cựu chiến binh xã Đông Hà và Võ Xu mở Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 - 2027, đến ngày 31/3/2022, Hội Cựu chiến binh xã Đức Tín mở Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 – 2027 - đơn vị cuối cùng của huyện Đức Linh hoàn thành Đại hội Hội CCB cấp cơ sở xã, thị trấn.

Ban chấp hành Hội CCB xã Tân Hà huyện Đức Linh nhiệm kỳ 2022-2027

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 27/7/2021 của Huyện ủy Đức Linh. Kế hoạch số 229/KH-CCB ngày 06/8/2021 của Hội CCB tỉnh. Hướng dẫn số 60/HD-CCB ngày 10/8/2021 của Hội CCB tỉnh Bình Thuận về Đại hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Thường trực Hội CCB huyện cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 119/KH-CCB ngày 13/8/2021 và Hướng dẫn số 34/HD-CCB ngày 13/8/2021 chỉ đạo Hội cơ sở chuẩn bị nội dung, nhân sự, kinh phí Đại hội nhiệm kỳ và chọn Hội cơ sở xã Tân Hà làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm mở Đại hội các cơ sở còn lại. Đến tháng 12/2021 có 12/12 Hội CCB cơ sở làm tham mưu cho Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn ban hành Chỉ thị - Kế hoạch lãnh đạo Đại hội cấp cơ sở.

Ngày 24 và 25/02/2022, Thường trực Hội CCB huyện tổ chức xã Tân Hà Đại hội điểm có 11/11 Chủ tịch Hội CCB các xã, thị trấn tham dự, từ kết quả Đại hội điểm xã Tân Hà Thường trực Hội CCB huyện đã họp rút kinh nghiệm bổ sung khắc phục những mặt hạn chế đề ra mục tiêu Đại hội các cơ sở còn lại trong quý I năm 2022 cuối tháng 3 là xong 100%.

Sau đại hội điểm xã Tân Hà. Ngày 03 - 04/3/2022, Hội Cựu chiến binh xã Đông Hà và Võ Xu mở Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 -2027.

Ngày 31/3/2022, Đơn vị cuối cùng Hội Cựu chiến binh xã Đức Tín mở Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng chí Trần Ngọc Tài – Chủ tịch CCB huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội CCB xã Đức Tín
Đồng chí Trần Ngọc Tài – Chủ tịch CCB huyện chụp hình lưu niệm cùng BCH Hội CCB xã Vũ Hòa

Sau 36 ngày từ khi Đại hội điểm diễn ra. Tập thể BTV CCB huyện, Thường trực huyện hội đã tập trung chỉ đạo 11 cơ sở còn lại đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. 12/12 Hội cơ sở xã, thị trấn đều tổ chức Đại hội Đại biểu.

Kết quả Đại hội đã bầu 12 BCH Hội cơ sở gồm 120 ủy viên có 11 Hội cơ sở bầu Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra. (1 hội cơ sở không bầu BTV và BKTr theo điều lệ quy định.

Trong đó có 93 ủy viên tái cử chiếm tỷ lệ 77,5%, bầu mới: 27 chiếm tỷ lệ 22,5% có 11 Chủ tịch tái cử, 1 Chủ tịch đắc cử lần đầu là Đông Hà, 11 Phó chủ tịch tái cử, 1 Phó chủ tịch đắc cử lần đầu (Đông Hà)

Ủy viên BCH là đảng viên 39/120 chiếm tỷ lệ 32,5%. Về văn hóa: Cấp I. 0 đ/c, cấp II. 85 đ/c, cấp III. 35 đ/c. Đ/c cao nhất Phan Tiến Lực  75 tuổi. Đ/c thấp nhất Hà Ngọc Hoàng 29 tuổi.  Bình quân 52 tuổi So với nhiệm kỳ VI 2017-2022 thấp hơn. Sỹ quan. 27 đ/c, Hạ sỹ quan.  93 đ/c

Thường trực Hội cơ sở xã thị trấn đủ chuẩn theo Quy định của TW Hội, tỉnh ủy, huyện ủy.                

Đại hội bầu 114 đại biểu chính thức và 12 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội lần thứ VII của huyện.

Nhìn chung Hội cơ sở có bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Hội CCB huyện và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy để khẩn trương chuẩn bị nội dung, nhân sự, kinh phí tiến hành tổ chức Đại hội đúng nội dung và hình thức theo quy định trong quý I năm 2022 như kế hoạch đề ra.

Đã tạo được khí thế phấn khởi tin tưởng trong cán bộ hội viên và nhân dân Đại hội nhiệm kỳ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nội bộ Hội, nhìn chung hội viên có trách nhiệm trong phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết và nhân sự BCH khóa mới góp phần thành công của Đại hội.

Về phần hình thức trang trí trang nghiêm, tiết kiệm đúng quy định hướng dẫn của Hội cấp trên.

Đại hội đã chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước trong và sau Đại hội không có đơn thư khiếu nại tố cáo của hội viên và nhân dân về tư cách đại biểu và tư cách ủy viên BCH Hội cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như.

Thời gian diễn ra Đại hội quý I/2022, trong thời điểm tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp cho nên công tác chỉ đạo, triệu tập hội viên dự Đại hội cũng khó khăn, Thường trực Hội CCB huyện phải dàn trải phân tán chưa giúp được nhiều cho những cơ sở gặp khó khăn..

Thường trực Hội cơ sở chưa tập trung đầu tư nghiên cứu sâu kỷ các văn bản hướng dẫn của Thường trực Hội CCB huyện và Hội cấp trên vì vậy công tác chuẩn bị về nội dung tuy được thông qua góp ý nhiêu lần nhưng vẫn còn một số Hội cơ sở thiếu tập trung nhất là xây dựng chương trình làm việc của Đoàn chủ tịch khi tiến hành Đại hội lúng túng, nội dung chồng chéo.

Theo kế hoạch, để tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB huyện Đức Linh tham dự đại hội điểm của tỉnh là Hội CCB huyện Bắc Bình sẽ diễn ra trong tháng 6/2022, sau đó Hội CCB huyện Đức Linh sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII (2022-2027) trong tháng 6/2022.

                                                                                                                                            Nguyễn Văn Hòa


Các tin khác