Tin Mới Nhất

Cựu chiến binh huyện Bắc Bình: Tích cực hưởng ứng tham gia “Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Cựu chiến binh huyện Bắc Bình hưởng ứng “Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Hưởng ứng lễ phát động“Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” theo Hướng dẫn của Hội CCB tỉnh, UBND huyện và Ngân hàng CSXH huyện. Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện đã có Hướng dẫn số 03/HD-CCB, ngày 15/3/2022 gửi đến Thường trực Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn, cơ quan trong huyện.

Qua thời gian phát động từ ngày 04/4 đến ngày 28/4/2022, toàn Hội đã vận động được 13 cơ sở Hội và 16 hội viên cựu chiến binh tham gia gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo, với số tiền 1.821.000.000đ (Một tỷ tám trăm hai mươi mốt triệu đồng).

Thông qua chương trình nhằm tập trung huy động các nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước trên địa bàn huyện, thể hiện “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”.

                                                                                                                                          TT Huyện Hội Bắc Bình


Các tin khác