Tin Mới Nhất

Đại hội điểm Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 16-17/6/2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bắc Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội được Hội CCB tỉnh chọn làm Đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung cho Hội CCB cấp huyện trong tỉnh tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

Về dự và chỉ đạo Đại hội điểm (17/6), có đồng chí Trần Minh Bảy, Quyền Chủ tịch Hội CCB tỉnh, đồng chí Bùi Tấn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Bình; đồng chí Võ Quang, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh và đại diện Văn phòng, các ban cơ quan Tỉnh hội; 11 tổ chức Hội CCB huyện, thị, thành phố, khối 487; các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể huyện cùng 84 đại biểu CCB ưu tú đại diện cho hơn 1.800 hội viên thuộc 19 tổ chức hội cơ sở huyện Bắc Bình tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Bắc Bình lần thứ VII diễn ra với tinh thần: Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII. Đại hội thực hiện 4 nội dung: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham gia thảo luận báo cáo chính trị của Hội CCB tỉnh Bình Thuận và báo cáo thực hiện Điều lệ Hội. Bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện Bắc Bình, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

5 năm qua, các cấp hội, cán bộ, hội viên CCB trong huyện luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội và cũng là tình cảm, tâm nguyện suốt đời gắn bó với Đảng, với Nhân dân của cán bộ, hội viên CCB huyện bắc Bình. Toàn Hội hiện có 1.808 hội viên, trong đó có 394 đảng viên, Hội đã thường xuyên chăm lo công tác giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên kiên định vững vàng trong mọi tình huống; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và nguyện vọng chính đáng của CCB, cựu quân nhân và Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tại điạ phương. Hội đã phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ…

Với những thành tích nổi bật, sự trưởng thành tiến bộ và những đóng góp của Hội, trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện đã vinh dự được Trung ương Hội, Chủ tịch UBND tỉnh, BCH tỉnh Hội tặng 08 Bằng khen và nhiều tổ chức hội, cá nhân cán bộ, hội viên trực thuộc được các cấp khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, đồng chí đề nghị các cấp hội, cán bộ, hội viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp Đại hội, Thường trực Hội CCB tỉnh đã trao tặng Hội CCB huyện Bắc bình 10 triệu đồng, Câu lạc bộ SXKD giỏi CCB-CQN tỉnh tặng 5 triệu đồng vào Quỹ Học bổng giúp các cháu con hội viên nghèo hiếu học của huyện.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Bắc Bình lần thứ VII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, gồm 21 đồng chí. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, gồm 21 đồng chí và 01 đại biểu dự khuyết. Tại kỳ họp lần thứ Nhất Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VII đã bầu Ban Thường vụ, gồm 07 đồng chí. Đồng chí Lương Hồng Quang được bầu làm Chủ tịch Hội CCB huyện Bắc Bình, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ngay sau bế mạc Đại hội điểm huyện Bắc Bình, Hội CCB tỉnh đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm với Hội CCB các huyện, thị, thành phố và khối 487, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Minh Bảy và được sự quan tâm tham dự, góp ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Cuộc họp đã kết thúc tốt đẹp, lãnh đạo các đơn vị đã kịp thời đánh giá, phát huy những ưu điểm, học tập cách làm hay tại Đại hội huyện Bắc bình, đồng thời cũng nghiêm túc nhìn nhận một số hạn chế, thiếu sót, rút ra được kinh nghiệm quý báu cho công tác tổ chức đại hội của các đơn vị trong thời gian tới.

                                                               Ban Tuyên giáo - CCB


Các tin khác