Tin Mới Nhất

Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác phối hợp và ký kết Chương trình phối hợp hoạt động

Ngày 29/12/2022, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2022, ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 – 2027 và năm 2023 giữa Hội CCB tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2022 và giai đoạn 2017-2022, Chương trình phối hợp đã được quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, phù hợp với tình hình, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội. Các bên đã chủ động phối hợp có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, hội viên Cựu chiến binh và Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn… Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua; đặc biệt là phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; phổ biến, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam; đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021 - 2027”…

Đại diện các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động năm 2023 và giai đoạn 2022-2027

Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, Hội nghị thống nhất nội dung chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027 và năm 2023, trong đó thống nhất chủ trương, biện pháp, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Văn Cẩn, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng giấy cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc torng công tác phối hợp năm 2022

Tuyên giáo Hội CCB tỉnh


Các tin khác