Tin Mới Nhất

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 CHO CÁN BỘ, HỘI VIÊN TRONG CƠ QUAN HỘI CCB TỈNH

Nhân dịp đầu năm mới Quý Mão 2023, sáng ngày 30/01/2023, Hội CCB tỉnh tổ chức chào cờ và hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và xác định một số nhiệm vụ trong tháng 2/2023 cho cán bộ hội viên trong cơ quan . Chủ trì hội nghị đồng chí  Pham Văn Long, Chủ tịch Hội CCB tỉnh

Trong hội nghị đồng chí chủ tịch đánh giá:  Năm 2022, là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Kinh tế tuy có ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng chuyển biến và phục hồi tích cực; đời sống nhân dân ổn định, Hội CCB các cấp trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Trong năm, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương hội, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; cấp ủy, chính quyền các cấp; Hội CCB tỉnh đã triển khai thực hiện đạt kết quả khá toàn diện, đó là:

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Trung ương hội, Tỉnh ủy về nhiệm vụ then chốt của CCB tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

2. Tổ chức thành công Đại hội Hội cựu chiến binh các cấp khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu đều vượt so với kế hoạch như: phát triển hội viên, đạt 114,44%; xây dựng quỹ hội đạt 108,44%; quỹ mái ấm đồng đội đạt đạt 133,53%; xóa nhà dột nát: xây dựng, sửa chữa đạt 125%; tỉ lệ hộ nghèo 0,87% (NQ 1 - 1,5%), tỉ lệ hộ cận nghèo 1,49% (NQ 2- 2,5%).

4. Lãnh đạo thực hiện các hoạt động phối hợp, nhất là công tác tuyên truyền, công tác bảo đảm chính sách cho hội viên, làm tốt công tác vận động quần chúng và công tác dân vận ở địa phương, thực hiện các mô hình, tổ đội CCB, Đề án 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoạt động có hiệu quả, góp phần làm tốt công tác lực lượng CCB tham bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhà nước và nhân dân. Tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt kết quả khá tốt; tham gia xây dựng các quỹ chính sách xã hội và thực hiện các chương trình phụng dưỡng gia đình chính sách, tặng quà cho các đối tượng góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn nữa trong thời gian tới, đó là:

Trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm so với kế hoạch; việc trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình dư luận xã hội có đơn vị thực hiện chưa tốt, chưa kịp thời.

Thực hiện công tác vận động, phát triển hội viên; tập hợp, xây dựng câu lạc bộ cựu quân nhân có đơn vị chưa quyết liệt, chưa đề xuất những giải pháp để để thực hiện có hiệu quả, một số hội cơ sở còn có các đồng chí cán bộ, kể cả cán bộ trung, cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh chưa tham gia vào hội.

Các câu lạc bộ CCB làm kinh tế, CLB CQN, các tổ đội, mô hình CCB giúp nhau làm kinh tế-xóa đói giảm nghèo chưa được nhân rộng; sử dụng vốn vay ủy thác chưa phát huy hiệu quả, tỉ lệ nợ quá hạn có nơi còn cao (Hàm Thuận Bắc 0,81%).

Tóm lại: Năm 2022, Thường trực và các cơ quan, địa phương, đơn vị luôn trách nhiệm, đoàn kết và khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi đề nghị các đồng chí nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đã đạt được trong năm 2022.

Năm 2023, dự báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dự báo tiếp tục được giữ vững ổn định, là năm Du lịch quốc gia 2023, có nhiều sự kiện trọng đại được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Thường trực, HCCB tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra; trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ như sau:

1. 100% cán bộ, hội viên CCB kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

2. 100% cán bộ hội các cấp, hội viên là đảng viên có kế hoạch và cam kết đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

3. Đánh giá chất lượng tổ chức hội các cấp 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 98% trở lên hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”; 98% trở lên gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

4. Kết nạp hội viên theo năm 2023 600 hội viên; tập hợp CQN có mặt tại địa phương, vào sinh hoạt câu lạc bộ và Ban liên lạc truyền thống đạt 65% đến 100%. Duy trì sinh hoạt theo điều lệ, đổi mới nội dung sinh hoạt.

5. Kiểm tra 25% tổ chức hội cấp dưới và 25% chi hội; giám sát 100% tổ chức hội và hội viên theo phân cấp; kiểm tra 100% tổ chức hội và hội viên có dấu hiệu vi phạm; giám sát từ 01 đến 02 lần đối với cơ quan chức năng về kết quả tham mưu thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến hội viên CCB.

6. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ ngân hàng Chính sách xã hội, trả lãi và gốc đúng kỳ hạn, không để nợ xấu, nợ quá hạn trên 0,3%.

7. Phấn đấu giảm từ giảm 1,5% tỉ lệ hộ cựu chiến binh nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2,5% hộ CCB nghèo. Huy động các nguồn vốn năm 2023 xây dựng, sửa chữa 20 nhà hội viên dột nát, tạm bợ.

8. 100% cơ sở hội có quỹ hội, bình quân năm 2023 đạt 900.000/1 hội viên (riêng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bình quân 350.000đ/1 hội viên). Vận động hội viên đóng góp quỹ Mái ấm đồng đội 50.000đ/hội viên/năm.

9. Đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết “Phong trào HCCB gương mẫu” cụm thi đua 10; tổ chức tập huấn các cấp theo quy định, tập trung chỉ đạo tổ chức tập huấn chuyển đổi số vào quý 2 năm 2023 và tập huấn lực lượng cốt cán Đề án 06. Tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao giải pháp phát triển hội viên và tập hợp cựu quân nhân.

10. Phấn đấu 95% cựu chiến binh trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng, hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm. Tỉnh Hội nhận đỡ đầu 01 xã nghèo; mỗi huyện, thị, thành hội và khối 487 đỡ đầu một thôn nghèo; mỗi tổ chức cơ sở (cấp xã, phường hội) giúp đỡ ít nhất 05 hội viên xóa nghèo.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 năm 2023.

1. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Tỉnh ủy giao năm 2023 cho các cơ quan, địa phương, đơn vị.

2. Chỉ đạo rà soát xây dựng các chương trình, kế hoạch, nghị quyết các ngành năm 2023.

3. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao giải pháp phát triển hội viên và tập hợp cựu quân nhân trong quý I năm 2023.

4. Kiểm tra công tác hội một số địa phương, đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch.

Với những kết quả đạt được của cơ quan tỉnh hội và HCCB các cấp trong năm qua, tưởng rằng, năm 2023 Hội CCB tỉnh sẽ đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Nguyễn Ngọc Tuấn 


Các tin khác