Tin Mới Nhất

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Phối hợp kiểm tra Kinh tế và vốn vay ủy thác trong hội viên

Nội dung kiểm tra nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, hội viên; rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, đặc biệt chú trọng Việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn, quỹ hội và thực hiện việc ủy thác với NHCS-XH.

Thường trực Hội CCB tỉnh hối hợp ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh kiểm tra vay vốn tại Hội CCB tp Phan Thiết
Đồng chí Phạm Văn Long, chủ tịch Hội CCb tỉnh làm việc tại Hội CCB phường Hưng Long (Phan Thiết)

dự kiểm tra có ông Phạm Văn Long - Chủ tịch Hội CCB tỉnh, ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội CCB thành phố Phan Thiết, bà Võ Thị Kim Hoa - Phó trưởng phòng tín dụng NHCSXH tỉnh

Qua kiểm tra cho thấy công tác ủy thác vốn tín dụng NHCSXH cho vay hộ nghèo trong CCB và các đối tượng chính sách của Hội CCB tp và phường Hưng Long đã có nỗ lực và đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Cán bộ Hội và tổ vay vốn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, pháp luật, thực hiện đúng chính sách tín dụng và các quy định về tín dụng của NHCSXH. Tổng nguồn vốn vay từ NNCSXH đến 28/02/2023: 58,049 tỷ đồng tổng số Tổ TK&VV: 41 Tổ/1.646hộ. Nhìn chung các hộ vay sử dụng đúng mục đích và trả nợ gốc, lãi đúng hạn. Cũng qua đó nổi lên vai trò tổ trưởng và trách nhiệm người quản lý, duy trì các tổ vay vốn đã được phát huy, nhiều tổ đã có các biện pháp hiệu quả, góp phần hạn chế, đi đến giảm tỷ lệ nợ quá hạn so với những năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện công tác ủy thác của Hội cơ sở vẫn còn một số hạn chế như: Có nơi, có lúc chưa thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nhắc nhở người vay chưa kịp thời; Nợ quá hạn còn xảy ra chiếm tỷ lệ: 0,14%; Nợ khoanh chiếm tỷ lệ: 0,72%; Gữi tiết kiệm: 4.567 triệu đồng/1.617 hộ/1.646 hộ, chiếm  tỷ lệ: 98,2%.

Thường trực Tỉnh Hội, Thành Hội Phan Thiết và Hội CCB Hưng Long thăm kiểm tra tại nhà hội viên vây vốn phát triển kinh tế gia đình tại phường Hưng Long (Phan Thiết)
Tổ kiểm tra chụp hình lưu niệm tại gia đình hội viên vay vốn từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

 Từ những kết quả đạt được và hạn chế trên, NHCSXH và Hội CCB tỉnh đã thống nhất xây dựng mối liên kết chặt chẽ và thường xuyên hơn, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động công tác ủy thác vốn cho vay hộ nghèo trong CCB và các đối tượng chính sách trong thời gian tới


Các tin khác