Tin Mới Nhất

HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG TÂN THIỆN (TX LA GI) THĂM HỎI ĐỘNG VIÊN GIA ĐÌNH HỘI VIÊN, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, GIA ĐÌNH CÓ CÔNG CÁCH MẠNG.

Thực hiện chương trình thăm, tặng quà các gia đình hội viên chính sách, gia đình có công cách mạng nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Phan Thiết (19/4/1975 - 19/4/2023), giải phóng Hàm Tân (23/4/1975 - 23/4/2023), giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023). Hội Cựu chiến binh phường cùng với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ phường đã tổ chức thăm, tặng quà đến các hộ gia đình trên địa bàn phường Tân Thiện.

Tại các gia đình, thay mặt cho lãnh đạo các Hội đoàn thể Đồng chí Võ Thành Kỳ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Thiện đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh mất mát của các gia đình chính sách, người có công. Đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn biết ơn và tri ân sự hy sinh xương máu của các thương binh, bệnh binh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe và điều kiện sinh sống của các đối tượng chính sách đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế hộ gia đình góp phần phát triển phường Tân Thiện ngày càng giàu đẹp. Đây là một việc làm thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các gia đình chính sách người có công trên địa bàn phường Tân Thiện đã có công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong dịp này, Hội Cựu chiến binh phường cùng với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ phường đã tổ chức thăm, tặng quà cho 08 gia đình chính sách, có công cách mạng với tổng kinh phí 2,4 triệu đồng.

T

Võ Thành Kỳ (Hội Cựu chiến binh phường Tân Thiện, thị xã Lagi)


Các tin khác