Tin Mới Nhất

Ban chấp hành Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027 tổ chức phiên họp lần thứ 3

Sáng 25/5, BCH Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3. Hội nghị lần này đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời hội nghị bầu bổ sung BCH nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bổ sung ủy viên Ban kiểm tra Hội CCB tỉnh.

6 tháng đầu năm, Hội CCB đã thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Tích cực tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tham gia với tinh thần trách nhiệm cao vào các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận hội tụ xanh”. Gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, các hoạt động nghĩa tình đồng đội, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh họp thống nhất nội dung chuẩn bị họp BCH 
Đồng chí Phạm Văn Long, chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trì Hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Những tháng cuối năm, Hội CCB tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới toàn thể cán bộ, hội viên, nhất là Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành TW về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Củng cố, kiện toàn tổ chức Hội để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội ở cơ sở. Triển khai xây dựng các mô hình, điển hình trên các lĩnh vực hoạt động của Hội…

Trong dịp này, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ sung 03 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bổ sung 01 đồng chí vào ủy viên Ban Kiểm tra./.

 


Các tin khác