Tin Mới Nhất

Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh: Sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên" (đợt 2)

Sáng ngày 5/5, Chi bộ Hội cựu chiến binh tỉnh sinh hoạt chính trị chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” (đợt 2). 

 

Đồng chí Pham Văn Long, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt

Chủ trì buổi sinh hoạt, đồng chí Pham Văn Long Bí thư chi bộ, đã quán triệt lại mục đích, nội dung của đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” để mỗi đảng viên báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi quá trình thực hiện lời thề của cá nhân, lời hứa trước cơ quan, đơn vị kể từ khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ đến thời điểm hiện tại.

Chi bộ Hội CCB tỉnh có 11 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt đợt này số đảng viên còn lại chưa báo cáo kết quả roi của mình sẽ báo cáo trong đợt này. Từng đảng viên đã trình bày, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, gần dân, sát dân; quá trình đứng vào hàng ngũ của Đảng trong suốt quá trình công tác của bản thân, đưa ra những giải pháp khắc phục những hạn chế của bản thân, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các đồng chí trong Chi bộ đã thẳng thắn tham gia góp ý đối với các cá nhân để giúp cho đồng chí, đồng nghiệp phát huy hơn nữa, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian

Đảng viên trong Chi bộ báo cáo tự rà soát, soi rọi, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu thực hiện lời thề đảng viên trước chi bộ

Sau buổi sinh hoạt, chi bộ tiếp tục theo dõi, giám sát, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và thực hiện các giải pháp nhằm đạt kết quả tốt nhất về lời thề, lời hứa của mỗi đảng viên trước chi bộ


Các tin khác