Tin Mới Nhất

Hội Cựu chiến binh tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác vay vốn ưu đãi tại huyện Đức Linh, Tánh Linh

Ngày 24/3/2023, Đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh tỉnh do đồng chí Phạm Văn Long Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh làm Trưởng đoàn về kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác vay vốn đối với  2 đơn vị là Hội Cựu chiến binh huyện Đức Linh và huyện Đức Linh. Tham dự còn có đồng chí chuyên viên Kinh tế Hội Cựu chiến binh; Ngân hàng chính sách xã hội huyện., tổ TKVV  và Đại diện lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phạm Văn Long đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của cơ sở, đánh giá cao những kết quả đạt được của các Hội Cựu chiến binh huyện thời gian qua, đồng thời đề nghị Hội Cựu chiến binh các huyện tiếp tục triển khai chỉ đạo các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, quản lý tốt nguồn vốn ưu đãi lãi suất thấp, thời gian dài để giúp hội viên và nhân dân phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống; tổ chức tốt công tác cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo mức vay qui định, triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư; thực hiện tốt công tác bình xét vay vốn và công tác kiểm tra giám sát sau khi cho vay…

Đại diện Hội Cựu chiến binh huyện đã tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra, giám sát đồng thời cho biết sẽ tiếp tục thực hiện tốt sự chỉ đạo của Tỉnh Hội và Ngân hàng triển khai, quản lý hiệu quả hoạt động ủy thác vay vốn trong thời gian tới./.

Đồng chí Pham Văn Long, Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu tại Hội CCB huyện Tánh Linh
Hội CCB tỉnh kiểm tra tại Hội CCB huyện Đức Linh

 


Các tin khác