Tin Mới Nhất

HỘI CCB KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ 2

Chiều 07/4, Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong quý I năm 2023, Hội Cựu chiến binh Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; cán bộ, hội viên tin tưởng và chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội.

Hội nghị thống nhất đề ra giải pháp hoàn thành các chì tiêu năm 2023 như: Phát triển hội viên; phát triển tổ chức hội ngoài khu vực nhà nước; xây dựng quỹ hội, quỹ mái ấm đồng đội, việc đỡ đầu địa phương, đồng thời thống nhất kế hoạch thời gian hành trình về nguồi vào tháng 7/2023.


Các tin khác