Tin Mới Nhất

CHI BỘ HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH: SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “GIỮ TRỌN LỜI THỀ ĐẢNG VIÊN”

Thực hiện kế hoạch số 131-KH/ĐUK, ngày 01/2/2023 của Đảng ủy Khối CQ – ND tỉnh và Kế hoạch số 89/KH-CB, ngày 13/2/2023 của Chi bộ Hội CCB tỉnh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên. Sáng 03/3, Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. 

“Giữ trọn lời thề đảng viên” là chủ đề đợt sinh hoạt chính trị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận phát động được triển khai sâu rộng ở tất cả các chi bộ, cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh Bình Thuận từ ngày 1/2/2023 đến 19/5/2023. Đây còn là hoạt động góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Đồng chí Phạm Văn Long, Bí thư chi bộ quán triệt kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề "giữ trọn lời thề đảng viên"

Mở đầu buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ Phạm Văn Long đã quán triệt mục đích của đợt hoạt chính trị chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” để mỗi đảng viên báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời thề của cá nhân, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, trước nhân dân kể từ khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm hiện tại. Từ đó, giúp mỗi cá nhân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, danh dự và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên đối với lời tuyên thệ.

Tại buổi sinh hoạt, từng đồng chí trong cấp ủy, đảng viên trong Chi bộ trình bày về kết quả tự rà soát, soi rọi, đánh giá quá trình thực hiện lời thề, lời hứa của mình. Trong đó, tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm, rút ra những nguyên nhân và xác định những giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt lời thề, lời hứa của mỗi người. Trên tinh thần xây dựng các đảng viên trong chi bộ đã đóng góp ý kiến cho các đồng chí trong cấp ủy, các đảng viên để thực hiện lời thề, lời hứa của mình tốt hơn. Từng đồng chí trong cấp ủy, đảng viên đã trình bày, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, gần dân, sát dân; quá trình đứng vào hàng ngũ của đảng trong suốt quá trình công tác của bản thân, đưa ra những giải pháp khắc phục những hạn chế của bản thân, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các đồng chí trong Chi bộ đã tích cực thảo luận, tham gia nhiều ý kiến chân tình, thẳng thắn nhằm giúp đồng chí mình có biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Sau buổi sinh hoạt, chi bộ tiếp tục theo dõi, giám sát, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và thực hiện các giải pháp nhằm đạt kết quả tốt nhất về lời thề, lời hứa của mỗi đảng viên trước chi bộ.


Các tin khác