Tin Mới Nhất

Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2022

Hội CCB Khối  Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2022 

Ngày 16/12/2022, Hội CCB Khối  Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2022 tại Hội trường Đảng ủy Khối CQ – DN tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Tố Loan , Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo 

Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Cẩn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; đồng chí Phạm Thị Tố Loan , Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí  Lê Văn Khai, phó Ban tuyên giáo ĐU Khối, Ủy viên BCH Hội Khối, Chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB cơ sở.

Đồng chí Võ Văn Cẩn phó chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu chỉ đạo

Năm 2022. Hội viên Khối CQ – DN tỉnh luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội. Cán bộ, hội viên trên cương vị công tác của mình, đã tích cực tham mưu có hiệu quả trong các lĩnh vực, nhiều đồng chí thực hiện tốt các nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời lãnh đạo Hội cơ sở thực hiện vượt mức các chỉ tiêu của Hội đề ra. Hoạt động phối hợp của Hội CCB với các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên đã đi vào nề nếp, đạt hiệu quả rõ nét. Công tác xây dựng Hội thường xuyên được quan tâm trên cả các mặt chính trị tư tưởng và tổ chức, cán bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Tố Loan, Phó BT Đảng ủy Khối và đồng chí Võ Văn Cẩn, phó chủ tịch Hội CCB tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Hội CCB trong Khối đã đạt được trong năm, đồng thời đề nghị, Hội CCB cần tiếp tục tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung quán triệt Nghị quyết và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến 100% hội viên, 100% cán bộ, hội viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu phù hợp với vị trí công tác của mỗi cá nhân, Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội cựu chiến binh các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tiếp tục tập hợp đoàn kết cán bộ, hội viên CCB phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đảm nhận triển khai tốt mọi nhiệm vụ được giao; bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối, chương trình, kế hoạch công tác của Hội CCB Tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà trong báo cáo đã nêu; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; quan tâm tuyên truyền kết quả Đại hội CCB tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc CCB Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tiếp tục tuyên truyền nhiệm vụ phản bác các luận điệu sai trái của thế lực thù địch... xứng đáng là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy của Đảng, của chính quyền của Nhân dân.

đồng chí Phạm Thị Tố Loan tăng giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022
Đồng chí Lê Văn Tính Chủ tịch Hội CCB Khối tặng giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đuanăm 2022

Với những thành tích, kết quả đạt được, tổng kết phong trào thi dua năm 2022 có 07 tập thể và  15 cá nhân được Hội CCB Khối tặng giấy khen, 01 cá nhân đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen,01 tập thể đề nghị Hội CCB tỉnh tăng giấy khen và trong hội nghị các cơ sơ hội đã đăng ký thi đua :Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2023 

các chi hội cơ sở đăng ký phong trào thi đua "CCB gương mẫu" năm 2023

 


Các tin khác