Tin Mới Nhất

Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc: Tổ chức giám sát người đứng đầu

Thực hiện phê duyệt của Ban Thường vụ Huyện uỷ về chương trình giám sát, phản biện của Mặt trận các đoàn thể, chính trị-xã hội Huyện Hàm Thuận Bắc năm 2022

Giám sát đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hàm Đức

Vừa qua, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức 2 cuộc giám sát đối với 02 đồng chí bí thư Đảng uỷ xã Hàm Đức và Hàm Liêm về việc thực hiện Kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên ở nơi làm việc theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Tính – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện làm trưởng đoàn, cùng với các đ/c Ủy viên Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện, đại diện lãnh đạo Ban dân vận huyện uỷ, Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, đại diện Hội Cựu chiến binh xã.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội CCB huyện năm 2022 đã được Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt. Để đánh giá đúng tình hình kết quả việc triển khai, tổ chức thực hiện đối với người đứng đầu của Đảng bộ xã trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của nguời đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Qua hoạt động giám sát, nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại 2 buổi giám sát, đoàn đã nghe 2 đồng chí báo cáo kết quả việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các thành viên dự họp phát biểu thảo luận. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên, đ/c Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện tổ trưởng tổ giám sát thống nhất cao với báo cáo đánh giá một số kết quả đạt được trong thời gian qua.

Các đồng chí đã nghiêm túc học tập và tiếp thu các văn bản của cấp trên kịp thời cụ thể hoá vào tình hình thực tế của địa phương để chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, phát huy vai trò trách nhiệm trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao; trong giải quyết công việc nhiệt tình, chu đáo, kịp thời và đúng thời gian quy định. Luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu. Tổ chức triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2022. Chỉ đạo tốt việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn tôn trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Về hạn chế, công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của địa phương chỉ đạt yêu cầu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc phổ biến sâu rộng trong nhân dân vẫn còn những hạn chế nhất định, việc theo dõi chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên; theo dõi chỉ đạo giải quyết vụ việc tồn đọng, bức xúc và kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân được tập trung, nhưng kết quả giải quyết có vụ việc còn chậm so với yêu cầu.

                                                                           Hội Cựu chiến binh huyện HTB 


Các tin khác