Tin Mới Nhất

Hội Cựu chiến binh Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”

Giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trong năm qua, Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Hội CCB Khối) luôn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Với tinh thần trách nhiệm “nói đi đôi với làm”, hội viên CCB Khối đã có nhiều việc làm thiết thực góp phần phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Năm 2022, mặc dù còn chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng Hội CCB Khối đã tổ chức ký kết thi đua, thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao. Các cấp Hội trong Khối đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối tặng bức trướng cho
Đại hội Hội CCB Khối nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội viên CCB Khối tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Tổ chức Hội luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; theo đó 100% hội viên đã tham gia học tập, quán triệt đầy đủ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng đề ra. Trong năm, cán bộ, hội viên đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng 44 văn kiện, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng của cấp ủy các cấp; tích cực tham gia góp ý xây dựng chi, đảng bộ và cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hội viên trong Khối đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất, hướng dẫn tổ chức thực hiện, hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của cơ quan, đơn vị giao; có ý thức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động…góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững ổn định chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Hội CCB Khối đã tích cực vận động hội viên hưởng ứng, tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương phát động, như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; các Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”, “Gia đình văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Thôn - khu phố văn hóa” và “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”... Nhiều cán bộ, hội viên trở thành nhân tố tiêu biểu của địa phương, kết quả năm 2022 có 100% gia đình hội viên đăng ký và đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội

Các cấp Hội luôn quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên. Nhiều cơ sở Hội đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể thăm hỏi, tặng 94 suất quà, trị giá hơn 82 triệu đồng cho các gia đình chính sách khó khăn, gia đình thương, bệnh binh trong dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm của dân tộc, thể hiện được nét đẹp nhân ái và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta. Có cơ sở Hội đã phối hợp các đoàn thể nhận đỡ đầu 02 hộ nghèo (mức hỗ hợ 6,4tr đồng/năm). Đặc biệt, có cơ sở Hội còn vận động hội viên ủng hộ vật chất, kinh phí để tiếp sức cho các gia đình ở thành phố Phan Thiết vượt qua khó khăn (có người thân tử nạn trên biển) để con em họ được tiếp tục đến trường.

 

Hội CCB Khối làm tốt công tác xã hội từ thiện

Trong năm, Hội CCB Khối đã xây dựng 01 căn nhà “Mái ấm đồng đội” cho 01 hội viên Hội CCB huyện Tánh Linh, với tổng kinh phí 100 triệu đồng và đang giúp đỡ 01 hội viên thuộc Hội CCB Cty Cao su Bình Thuận sửa chữa 01 căn nhà trị giá 10 triệu đồng. Qua đó, Hội CCB Khối đã hoàn thành 100% chỉ tiêu Hội CCB tỉnh giao.

Phối hợp với tổ chức Đoàn giáo dục truyền thống yêu nước

Công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ luôn được Hội CCB Khối quan tâm. Vào các dịp Lễ, tết, các ngày kỷ niệm trong đại của dân tộc, Hội CCB Khối đã tổ chức dâng hương, hoa viếng các anh hùng Liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, Đền thờ Liệt sỹ thành phố Phan Thiết. Tổ chức sinh hoạt truyền thống, ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc; chiếu phim tuyên truyền về Biển, đảo; tổ chức chuyến “Hành trình về nguồn” tại các tỉnh Tây Nguyên cho hội viên, đoàn viên, nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, qua đó giúp đoàn viên, hội viên thấu hiểu hơn những hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước để nhận thức rõ hơn, xác định tốt hơn trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội đã phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên giúp đỡ 04 đoàn viên ưu tú, để giới thiệu cho cấp ủy tạo nguồn và kết nạp được 02 đảng viên mới.

Xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Công tác tổ chức Hội luôn được củng cố, kiện toàn kịp thời. Năm 2022, Hội CCB Khối đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB Khối nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới 19 đồng chí, Ban Thường vụ 05 đồng chí, Ban kiểm tra 03 đồng chí. Hội CCB Khối đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra, phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các tổ chức Hội đã phát huy vai trò chủ động trong kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Hội, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, hội viên trong cơ quan, đơn vị. Qua báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của cơ sở, không có hội viên có dấu hiệu vi phạm phải tiến hành kiểm tra; không có hội viên vi phạm kỷ luật Hội phải xử lý và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nội bộ. Có thể nói, cán bộ, hội viên trên cương vị công tác của mình, đã tích cực tham mưu có hiệu quả trong các lĩnh vực, nhiều đồng chí thực hiện tốt các nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lãnh đạo Hội cơ sở thực hiện vượt mức các chỉ tiêu của Hội đề ra. Hoạt động phối hợp của Hội CCB với các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên ngày càng đi vào nề nếp, đạt hiệu quả rõ nét.

Kết quả đánh giá cuối năm, có 100% cơ sở Hội “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 06 cơ sở Hội “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Có 01 cơ sở được đề nghị Hội CCB tỉnh khen, 01 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; riêng Hội CCB Khối xét tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 15 cán bộ, hội viên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2022.

Phát huy kết quả đạt được, với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, hội viên Hội CCB Khối luôn trung thành với Đảng, đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy và lãnh đạo, sự tin yêu của quần chúng trong cơ quan, đơn vị, xứng danh truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”./.

Hoàng Hà - Hội CCB Bảo hiểm xã hội tỉnh


Các tin khác