Tin Mới Nhất

Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc: Giao ban cụm quý III kết hợp kiểm tra 4 xã vùng cao

Thường trực huyện Hội cùng Ban kiểm tra Hội cựu chiến binh huyện tổ chức giao ban cụm, kết hợp kiểm tra các hoạt động công tác xây dựng Hội và việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác tại 4 xã vùng cao: Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ và Đa Mi

 

Ngày 16/9/2022, Thường trực huyện Hội cùng Ban kiểm tra Hội cựu chiến binh huyện tổ chức giao ban cụm, kết hợp kiểm tra các hoạt động công tác xây dựng Hội và việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác tại 4 xã vùng cao: Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ và Đa Mi, 07 Tổ TK&VV và 17 hộ vay vốn. Thành phần tham dự các buổi kiểm tra, giám sát gồm Thường trực Huyện hội, Ban kiểm tra huyện Hội và đại diện Đảng uỷ, chính quyền xã Đa Mi. Về phía cơ sở hội gồm các đ/c: Thường trực Hội, uỷ viên BCH, chi hội trưởng, tổ trưởng tổ TK&VV và các hộ vay vốn. Tính đến nay Thường trực huyện Hội đã kiểm tra xong công tác Hội và việc quản lý sử dụng vốn ủy thác tại 17/17 xã, thị trấn, 45 tổ TK&VV.

Nội dung giao ban, kiểm tra đợt này huyện Hội tập trung nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, hội viên; rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua đã ký kết từ đầu năm; Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động, phong trào thi đua, công trình phần việc do Hội và địa phương phát động; Công tác phối hợp liên tịch với các ban ngành, đoàn thể; Việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn, quỹ hội và thực hiện việc ủy thác với NHCS-XH. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi; Việc phối hợp cùng Ngân hàng CSXH và chính quyền địa phương xử lý các trường hợp nợ quá hạn và hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan; Kiểm tra việc lưu trữ sổ sách, tài liệu theo hướng dẫn của Hội cấp trên và Ngân hàng CSXH.

Huyện hội yêu cầu trong thời gian đến các cơ sở hội cần chú trọng công tác phát triển hội viên đảm bảo chỉ tiêu trên giao, nâng chất lượng hoạt động của cốt cán trong Hội Cựu chiến binh; hoàn thành việc  giám sát 217 theo phê duyệt của cấp ủy, địa phương; Tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát động Cuộc vận động “Người dân Hàm Thuận Bắc không xả rác thải bừa bãi”, củng cố và nâng chất lượng hoạt động các mô hình, các tổ tự quản trong Cựu chiến binh, tập trung xử lý nợ quá hạn, nhắc nhở hộ vay hoàn trả vốn, lãi và đôn đốc tổ tưởng tổ TK&VV thực hiện việc thu lãi, tiết kiệm hàng tháng theo quy định; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy, địa phương, thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, chăm lo cho gia đình chính sách, tham gia các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.                                                                      

                                                      Hội Cựu chiến binh huyện 


Các tin khác