Tin Mới Nhất

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN PHÚ QUÝ TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022

Hội Cựu chiến binh huyện Phú Quý phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Quý tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2022

Lớp tập huấn công tác Hội năm 2022 tại địa bàn xã Ngũ Phụng

Trong khoảng thời gian 1,5 ngày (từ ngày 07 - 08/9/2022) Hội Cựu chiến binh huyện Phú Quý phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Quý tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2022 tại địa bàn 03 xã cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Hội cựu chiến binh huyện; Chủ tịch, phó Chủ tịch và các Ủy viên Ban Chấp hành Hội cơ sở, cán bộ chi Hội và một số hội viên nòng cốt trong phong trào hoạt động của Hội, tổng số có 145 đ/c tham dự.

Tại buổi tập huấn các học viên đã được nghe đồng chí Trần Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Phú Quý lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027; thông qua các chuyên đề về xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ chuyên môn công tác Tuyên giáo, công tác tổ chức - chính sách và công tác kiểm tra, giám sát của Hội Cựu chiến binh cơ sở.

Thông qua các buổi tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cho đội ngũ cán bộ hội các cấp. Qua đó giúp cho cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác Hội Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của Cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

                                              Thanh Tâm (Hội CCB Phú Quý)


Các tin khác