Tin Mới Nhất

Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc: Kiểm tra công tác xây dựng Hội và việc quản lý nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng CSXH

Thường trực huyện Hội phối hợp cùng Ngân hàng CSXH và Ban kiểm tra Hội cựu chiến binh huyện tổ chức kiểm tra các hoạt động công tác xây dựng Hội năm 2022 và việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng CSXH tại cơ sở

Buổi kiểm tra tại Hội Cựu chiến binh xã Thuận Minh

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, vừa qua Thường trực huyện Hội phối hợp cùng Ngân hàng CSXH và Ban kiểm tra Hội cựu chiến binh huyện tổ chức kiểm tra các hoạt động công tác xây dựng Hội năm 2022 và việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng CSXH tại 13 xã, thị trấn và 39 Tổ TK&VV. Thành phần tham dự các buổi kiểm tra, giám sát gồm Thường trực Huyện hội, cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn, Ban kiểm tra huyện Hội và đại diện Đảng uỷ, chính quyền các xã, thị trấn. Về phía cơ sở hội gồm các đ/c: Thường trực Hội, uỷ viên BCH, chi hội trưởng, tổ trưởng tổ TK&VV và các hộ vay vốn.

Nội dung kiểm tra nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, hội viên; rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua 8 tháng năm 2022, đặc biệt chú trọng những chỉ tiêu chưa đạt; các phong trào thi đua, cuộc vận động, công trình phần việc do Hội và địa phương phát động; Công tác phối hợp liên tịch với các ban ngành, đoàn thể; Việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn, quỹ hội và thực hiện việc ủy thác với NHCS-XH.

Qua kiểm tra, các cấp Hội CCB cơ sở thực hiện chế độ sinh hoạt đảm bảo theo đúng quy định, bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Hội CCB các xã, thị trấn làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng CSXH trong thực hiện cho vay, tham gia giao dịch hàng tháng qua đó kịp thời trao đổi những vấn đề phát sinh trong việc cho vay vốn, giám sát tình hình cho vay vốn, nhắc nhở hộ vay hoàn trả vốn, lãi và đôn đốc tổ tưởng tổ TK&VV thực hiện việc thu lãi, tiết kiệm hàng tháng theo quy định. Phong trào hội viên tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững được quan tâm triển khai thực hiện. Đối với hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, Hội thực hiện chế độ, chính sách cho hội viên, thực hiện tốt hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện, nhân đạo…,tạo được uy tín với cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân.

                                                  Hội Cựu chiến binh huyện HTB


Các tin khác