Tin Mới Nhất

Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Bình: Hoàn thành Đại hội Cựu chiến binh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027

Đến hết ngày 29/3/2022, 19/19 tổ chức Hội Cựu chiến binh xã, thị trấn thuộc Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Bình đã hoàn thành Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, đúng với tiến độ, kế hoạch đề ra

Đại hội điểm cấp cơ sở huyện Bắc Bình: Hội CCB xã Hồng Thái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 vào 02 ngày 24-25/02/2022

             

            Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh huyện đã tập trung quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; Kế hoạch số 229/KH-CCB, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Tỉnh Bình Thuận về công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đến 19 cơ sở Hội và hội viên trong toàn huyện.

            Trên cơ sở đó, Hội Cựu chiến binh huyện đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn việc tổ chức đại hội; chỉ đạo 19 cơ sở Hội xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ở cấp mình. Căn cứ tình hình dịch bệnh covid-19 và điều kiện của Hội, Hội Cựu chiến binh huyện đã chọn Hội Cựu chiến binh xã Hồng Thái làm “điểm” để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở.

            Về thời gian tiến hành đại hội theo lộ trình: đối với cấp cơ sở bắt đầu từ quý I/2022, hoàn thành trước ngày 31/3/2022; cấp huyện: được Hội Cựu chiến binh tỉnh chọn tổ chức “Đại hội điểm” của tỉnh, sẽ tổ chức Đại hội vào tháng 5/2022.

            Với sự chủ động, tích cực tham mưu của Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn, cơ quan và sự phối hợp, giúp đỡ tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương; đến nay 19 cơ sở Hội đã tổ chức thành công đại hội. Qua theo dõi, đánh giá của Hội Cựu chiến binh huyện, công tác tổ chức đại hội ở 19 cơ sở Hội được chuẩn bị chu đáo từ khâu trang trí, khẩu hiệu trong hội trường; quy định trang phục cho đại biểu; nội dung, chương trình, thời gian, nhân sự, quy trình các bước theo đúng quy định, hướng dẫn của trên, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; từng đại biểu đã thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm của mình khi dự đại hội; đại hội bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch; nhân sự tham gia Ban Chấp hành đảm bảo đúng sự lãnh đạo của Cấp ủy, tạo sự đoàn kết, thống nhất, khí thế phấn khởi đối với cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn huyện. Theo kế hoạch, Hội Cựu chiến binh huyện sẽ tổ chức đại hội vào tháng 5/2022.

            Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh huyện và cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu đề ra, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Bắc Bình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

                                                                                                                                   Thường trực huyện Hội Bắc Bình


Các tin khác