Tin Mới Nhất

Hội Cựu chiến binh xã Tam Thanh, huyện Phú Quý tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Sáng ngày 30/3/2022 tại hội trường UBND xã, Hội Cựu chiến binh xã Tam Thanh, diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Ban Chấp hành Hội CCB xã khoá V, nhiệm kỳ 2022-2027 và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Tam Thanh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Về tham dự Đại hội có 60 đại biểu chính thức đại diện cho 494 hội viên trong toàn xã. Đại hội vui mừng được đón tiếp đồng chí Trần Thanh Tâm - Chủ tịch Hội CCB huyện và đồng chí Nguyễn Trọng Thành - Phó Bí thư Đảng ủy xã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các ngành liên tịch Công an, quân sự và các Đoàn thể chính trị - xã hội của xã.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh xã Tam Thanh đã tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt được một số kết quả nổi rõ đó là: Ban Chấp hành Hội thường xuyên tổ chức học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX), Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho hội viên bằng nhiều hình thức phù hợp trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương. Trong nhiệm kỳ, cơ sở Hội đã vận động phát triển 63 hội viên mới, đạt tỷ lệ 112%, vận động quỹ “nghĩa tình đồng đội” với số tiền 32.750.000 đồng, đạt tỷ lệ 118% so với nghị quyết đại hội đề ra, phối hợp với Ban Công an xã củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Tổ CCB tham gia giữ gìn an ninh trật tự của địa phương và giúp đỡ 14 con, em CCB tiến bộ, phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện giải ngân 3,6 tỷ đồng giúp cho 72 lượt gia đình hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, hiện nay cơ sở Hội đang quản lý nguồn vốn tại ngân hàng CSXH huyện 10,918 tỷ đồng/ 188 hộ/ 04 Tổ Tiết kiệm & vay vốn; đầu nhiệm kỳ cơ sở Hội có 02 hộ cận nghèo, bằng nhiều biện pháp thiết thực cơ sở Hội đã phối hợp với địa phương và ngân hàng CSXH tạo điều kiện vay vốn đến nay cơ sở Hội không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hội đã tập trung củng cố, xây dựng mô hình Tổ CCB tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa bàn 03 thôn, số lượng 30 hội viên, đăng ký với địa phương đảm nhận thực hiện 01 tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”…, Đại hội, đã biểu quyết thông qua 8 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027; thông qua báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Hội Cựu chiến binh huyện Phú Quý lần thứ V và tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội CCBVN (khóa VII).

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Tâm - chủ tịch Hội CCB huyện và đồng chí Nguyễn Trọng Thành - phó Bí thư Đảng uỷ xã đã biểu dương và ghi nhận những kết quả nổi bật của cơ sở Hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ đến.

Qua một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, quyết tâm xây dựng Hội Cựu chiến binh xã ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã (khóa V) gồm 09 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Phú Quý lần V gồm 30 đồng chí. Đồng chí Hoàng Anh Việt được tái cử bầu làm Chủ tịch Hội CCB xã, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

                                                                                                                                                     Thanh Tâm


Các tin khác