Tin Mới Nhất

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị mở rộng

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng

Sáng ngày 20/4/2022, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng đánh giá kết quả hoạt động tháng 4 và góp ý xây dựng đề án nhân sự BCH Đại hội cấp huyện nhiệm kỳ  2022- 2027.

Tham dự Hội nghị có các đ/c là UVBCH Huyện Hội khoá VI và 17/17 đ/c Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị đ/c Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện chủ trì Hội nghị tóm lược đánh giá những kết quả, tồn tại qua hoạt động của các cấp Hội trong tháng; nhất là trong công tác tổ chức Đại hội của các xã, thị trấn vừa qua, đồng thời chấn chỉnh kịp thời một số mặt còn hạn chế, thiếu sót, qua đó rút kinh nghiệm tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội còn lại tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027 đảm bảo chất lượng. Hội nghị tập trung thảo luận, xem xét thống nhất về cơ cấu, số lượng thực hiện theo phương châm tinh gọn, sát thực xây dựng thành đề án nhân sự Ban chấp huyện Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

                                      Thường trực Hội CCB huyện Hàm Thuận Bắc


Các tin khác