Tin Mới Nhất

Hàm Thuận Bắc: Đại hội điểm Hội Cựu chiến binh xã Hàm Trí thành công tốt đẹp

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Vừa qua tại Nhà văn hóa xã, Hội Cựu chiến binh xã Hàm Trí đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đây là Đại hội điểm trước khi các cơ sở Hội trong toàn huyện tổ chức đại hội

Tham dự Đại hội có Thường trực huyện Hội; Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn trong huyện về dự học tập, rút kinh nghiệm việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới; đến tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể xã Hàm Trí và đặc biệt có 66 đại biểu chính thức đại diện cho 221 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh của xã tham dự Đại hội với khí thế nỗ lực phấn khởi.

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh xã không ngừng phấn đấu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng,  an ninh ở địa phương, luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền; thật sự là lực lượng nồng cốt trong các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động ở địa phương; đặc biệt những năm qua Hội đã tích cực triển khai và thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ đó nhiều tấm gương tiêu biểu của tập thể, cá nhân trong Hội có những việc làm hết sức ý nghĩa rất đáng trân trọng; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ hội viên từng bước được cải thiện, góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện biểu dương những kết quả mà cán bộ, hội viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Đồng thời, đề nghị Cựu chiến binh xã tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh huyện, Đại hội lần thứ IX Hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2022 – 2027 đề ra.

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Cựu chiến binh xã khóa IX; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VII; đồng chí Đặng Thành Chính được đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2022 – 2027.

                                                                                                                                       Hương Thủy – HTB


Các tin khác