Tin Mới Nhất

Hội Cựu chiến binh thị xã La Gi đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Phước Hội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đơn vị được Hội CCB thị xã La Gi chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung cho các cơ sở trong toàn thị xã trước khi tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sáng ngày 21/2/2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Phước Hội long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đơn vị được Hội CCB thị xã La Gi chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở của thị xã để đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung cho các cơ sở trong toàn thị xã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Quang Dáng – Chủ tịch Hội CCB thị xã La Gi; đồng chí Huỳnh Tấn Vinh – PCT Hội CCB thị xã; đồng chí Phạm Thị Bích Thuận – Bí thư Đảng ủy phường Phước Hội. Đến dự Đại hội còn có lãnh đạo UBND phường, các bên liên tịch Công an, quân sự, Đoàn thanh niên và các đồng chí Chủ tịch Hội CCB các xã, phường và khối 487 cùng 25 Đại biểu Cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho 95 hội viên cựu chiến binh trong toàn phường.

Nhiệm kỳ 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nghị quyết của Hội cấp trên, toàn hội đã luôn giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết chủ động sáng tạo triển khai thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội CCB khóaVIII đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Dáng - Chủ tịch Hội CCB thị xã và đồng chí Phạm Thị Bích Thuận - Bí thư Đảng ủy phường Phước Hội đã biểu dương những kết quả mà Hội CCB phường Phước Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các đồng chí đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB phường Phước Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban, ngành đoàn thể - chính trị trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội CCB và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên. Động viên hội viên Cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thồng chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ban Chấp hành và đoàn Đại biểu đi dự ĐH Hội CCB thị xã khóa VII, NK 2022 – 2027 ra mắt trước đại hội

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. BCH đã họp phiên thứ nhất bầu 3 đồng chí vào Ban thường vụ Hội; đồng chí Ngô Thu trúng cử giữ chức Chủ tịch Hội CCB phường Phước Hội, đồng chí Nguyễn Văn Cường được tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB phường Phước Hội, nhiệm kỳ 2022-2027; Bầu Ủy ban kiểm tra gồm 3 đồng chí; Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 11 đồng chí. Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội đại biểu Hội CCB phường Phước Hội thông qua Nghị quyết Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phấn đấu xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện.

Trên cơ sở Đại hội điểm này, các cấp Hội CCB trên địa bàn thị xã La Gi sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội CCB cấp cơ sở trong tháng 3/2022, tiến tới Đại hội Hội CCB thị xã vào tháng 5/2022./.

                        Nguyễn Thị Quy - Chuyên viên Hội CCB thị xã


Các tin khác